شناسنامه مانی
 
نام مانی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 87
درباره من

کشور ایران  
شهر تهران ...

تحصیلات دانشجو  
شغل مزدور  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها